Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Analýza a modelování složitých sítí metodami statistické fyziky COST » COST doc. RNDr. František Slanina, CSc. 2009 2012