Nový světový rekord laseru BIVOJ

Anotace

Rekord z roku 2016 byl překonán. Na laseru BIVOJ bylo stabilně dosaženo energie 145 J a v maximu 146,5 J v 10 ns trvajícím pulzu při opakovací frekvenci 10 Hz na vlnové délce 1030 nm. Úspěch se podařil týmu vědců Martina Divokého, který vede skupinu Vysokoenergetické deskové lasery v centru HiLASE. Výzkumníci na projektu spolupracují s britskými partnery z Central Laser Facility STFC.