Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Vedoucí sekce
Telefon
314 00 77 01
E-mail
mocek [at] fzu.cz
Lokalita
Dolní Břežany (Hilase)
Místnost
2.15

Ing. Libor Juha, CSc.

Funkce zaměstnance
Zástupce vedoucího sekce
Telefon
266 05 2741
E-mail
juha [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
336

Ing. Lukáš Masopust, MBA

Funkce zaměstnance
Zástupce vedoucího sekce
Telefon
314 00 77 15
E-mail
masopust [at] fzu.cz
Lokalita
Dolní Břežany (Hilase)
Místnost
1.15
Souhrn

Misí Sekce výkonových laserů je přispívat k rozvoji výkonové fotoniky, k posouvání hranic laserových technologií nad rámec jejich současných mezí, a k lepšímu pochopení základních aspektů interakce laserového záření s hmotou a fyziky vysokých hustot energie. Klíčovým pilířem naší sekce je laserové centrum HiLASE, které se nachází v Dolních Břežanech. V této výzkumně-vývojové infrastruktuře se unikátním způsobem spojuje vědecká excelenceaplikačním potenciálem orientovaným na technologický vývoj a high-tech aplikace laserů „na míru“ podle konkrétních potřeb průmyslové a vědecké sféry.

Text
HiLASE
Popis

Laserové centrum HiLASE

Primárním cílem našeho výzkumu je experimentální vývoj nové generace pulzních pevnolátkových diodově čerpaných laserů s vysokým průměrným výkonem v řádu kW a zároveň s vysokou opakovací frekvencí. Námi vyvíjené lasery jsou tak výrazně výkonnější, kompaktnější, stabilnější a lépe udržovatelné než klasické impulsní lasery čerpané výbojkami.

Od roku 2016 úspěšně provozujeme unikátní laserový systém Bivoj – vůbec první vysoko energetický diodově čerpaný pevnolátkový laser s nanosekundovými impulsy kilowattové třídy na světě. Vlastními silami jsme dále vyvinuli kompaktní pikosekundový laserový systém PERLA s výstupním výkonem 500 W. V rámci aplikačního výzkumu se věnujeme zejména zvyšování únavové životnosti a odolnosti materiálů potřebných pro aeronautiku a energetiku, přesnému mikroobrábění, testování odolnosti optických povrchů, a přípravě funkčních materiálů.

Naším posláním je být spolehlivým partnerem pro vývoj nových průmyslových postupů, pro něž na současném trhu dosud neexistují vhodné laserové zdroje. Základními možnostmi využití „know-how“ infrastruktury HiLASE jsou:

 • Kolaborativní a smluvní výzkum
 • Akademický výzkum
 • Optimalizace laserových technologií a procesů
 • Projekty externích uživatelů v rámci otevřeného přístupu
 • Výchova nové generace vědeckých pracovníků ve spolupráci s vysokými školami, zejména s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze.

Společně s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR se podílíme na provozu a dalším rozvoji společného vědeckého pracoviště Centrum PALS. Laserová centra HiLASE a PALS jsou členy mezinárodní sítě laboratoří Laserlab Europe a poskytují významnou část kapacity pro uživatelské experimenty v rámci otevřeného přístupu (Open Access). Ambicí HiLASE je stát se Centrem Excelence, které bude sloužit široké vědecké a průmyslové komunitě uživatelů, stimulovat inovace a rozvíjet vlastní laserové technologie, aby byla zajištěna dlouhodobá udržitelnost a konkurenceschopnost centra.

Vědci z naší sekce jsou členy velkých mezinárodních týmů, které realizují experimenty v předních světových laboratořích, např. Linac Coherent Light Source (USA), Free Electron LASer in Hamburg (Německo), SPring-8 Angstrom Compact Free Electron Laser (Japonsko).

Kromě laserové fyziky působí naši experti v řadě mezních vědních oborů:

 • Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
 • Fyzika vysokých hustot energie a extrémních stavů hmoty
 • Chemie vysokých energií
 • Atomová, iontová a molekulární spektroskopie
 • Laboratorní astrofyzika
 • Planetologie
 • Astrobiologie
 • Biofyzika
 • Nanotechnologie
 • Nanofotonika
 • Plazmonika
BIVOJ
Popis

Laserový systém BIVOJ