Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Elektronová nanokrystalografie (NanED) běžící EU-Horizon2020 » MSCA-ITN Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus 2021 2025
Nanokrystalografie molekulárních krystalů běžící GAČR » EXPRO Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus 2021 2025
Struktury sloučenin vzácných plynů určené pomocí 3D elektronové difrakce běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus 2021 2023
Fosfinátové metal-organické sítě pro odstraňování emergentních polutantů a těžkých kovů GAČR » Standardní Mgr. Petr Brázda, Ph.D. 2020 2022
Strukturní základ chemie zeolitů: lokalizace aktivních míst a templátů v nanokrystalech zeolitů dynamickou elektronovou difrakční tomografií GAČR » Standardní Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus 2019 2021
Příprava farmaceutických kokrystalů a určování jejich krystalové struktury kombinací monokrystalové elektronové a RTG práškové difrakce (Farmaceutické kokrystaly) GAČR » Standardní Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus 2016 2018
"Silicen na mědi": monoatomární povrchová vrstva křemíku se silicenovým uspořádáním na Cu(3+x)Si připravená chemickým a mechanickým odlučováním (Silicen na mědi) GAČR » Mezinárodní bilaterální Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus 2015 2017
Nanoobjekty ternárních silicid-germanidů přechodných kovů: strukturní a fázové vztahy, elektronické vlastnosti a fotovoltaické aplikace GAČR » Standardní RNDr. Mariana Klementová, Ph.D. 2013 2015