Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus

Funkce zaměstnance
Vedoucí laboratoře
Telefon
220 318 462, 220 318 551
E-mail
palat [at] fzu.cz
Lokalita
Cukrovarnická
Místnost
A 58/3
A 10
Souhrn

Elektronová krystalografie se zabývá určováním atomární struktury pomocí elektronového záření, zejména elektronové difrakce.

Text

Elektronová difrakce má proti rentgenové difrakci zásadní výhodu, že ji lze provádět na velmi malých vzorcích (nanokrystalech), na kterých by rentgenové záření difraktovalo příliš slabě. Na druhou stranu je ovšem interakce elektronů s atomy v krystalu mnohem komplikovanější, než je tomu u rentgenového záření, a to činí ze strukturní analýzy pomocí elektronových difrakčních dat metodu výpočetně náročnou a – ještě do nedávné doby – méně přesnou, než je analýza dat rengenových.Naše skupina pracuje na vývoji experimentálních a výpočetních metod používaných v elektronové krystalografii. Srdcem naší laboratoře je transmisní elektronový mikroskop FEI Tecnai G2 20. Tento mikroskop umožňuje velký náklon vzorku až ±70°, což je zásadní pro zkoumání trojrozměrné struktury krystalů. Mikroskop je doplněn přístrojem DigiStar od firmy NanoMegas, který zajišťuje precesní pohyb paprsku, a dále je vybaven plošným CCD detektorem Veleta, který zajišťuje záznam elektronové difrakce.

Method of dynamical refinement of electron diffraction data developed in GEC allows for locating even the lightest atoms - hydrogen atoms, shown as yellow isosurfaces in the potential map and overlaid with the structure model of paracetamol (A) and cobalt aluminophosphate (B).
Popis
Metoda dynamického upřesňování dat z elektronové difrakce, vyvinutá v SEK, umožnila určit pozice i těch nejlehčích existujících atomů – atomů vodíku. Zobrazeny jsou jako žluté isopovrchy ve strukturním modelu paracetamolu (A) a kobaltového hlinitofosforečnanu (B).
Method of dynamical refinement of electron diffraction data developed in GEC allows for locating even the lightest atoms - hydrogen atoms, shown as yellow isosurfaces in the potential map and overlaid with the structure model of paracetamol (A) and cobalt aluminophosphate (B).
Popis
Metoda dynamického upřesňování dat z elektronové difrakce, vyvinutá v SEK, umožnila určit pozice i těch nejlehčích existujících atomů – atomů vodíku. Zobrazeny jsou jako žluté isopovrchy ve strukturním modelu paracetamolu (A) a kobaltového hlinitofosforečnanu (B).