Zobrazení tloušťky křemíkových tenkých vrstev za použití fotoluminiscenční spektroskopie

Perex

Fyzika pevných látek a magnetismus (BM)

Text

Tenké vrstvy amorfního křemíku se dnes využívají pro pasivaci povrchu deskových křemíkových solárních článků. Tyto takzvané heterostrukturní solární články se do roku 2030 zřejmě stanou majoritní technologií ve fotovoltaice, kvůli vyšší efektivitě přeměny energie. Pro další zvýšení efektivity je nutné zamezit ztrátám vzniklým stíněním předních kontaktů. Můžeme přenést oba kontakty na zadní stranu článku, vytvořit interdigitální (hřebenovité) kontakty. To znamená strukturovat tenké vrstvy amorfního křemíku. Z praktického hlediska se osvědčuje strukturace pomocí masek, přikládané na článek během depozice amorfní vrstvy. Potom je ale důležité ověřit tvar a vlastnosti deponované struktury. Zobrazení pomocí optické profilometrie a přímého zobrazovaní těchto vrstev je téma, které jsme řešili v průběhu EU projektu H 2020 NextBase. Tato charakterizace byla označena jako významný výsledek projektu, proto v této problematice intenzivně pokračujeme.

Na tématu se podílejí