Studium opto-elektronických vlastností hybridních organo-anorganických halidových perovskitů

Perex

Fyzika pevných látek a magnetismus (BM)

Text

V rámci tohoto tématu se laboratoř ve spolupráci se zahraničními partnery (Institute de Microtechnique (IMT) PV-LAB, EPFL Neuchatel, Švýcarsko nebo KAUST Solar Center, Thuwal, Saudská Arábie) zabývá výzkumem opto-elektronických vlastností tenkých hybridních organo-anorganických halidových perovskitů. Důraz je kladen především na studium kvality vrstev pomocí absorpčních spekter. K tomu jsou využívány nejen metody dostupné v laboratoři (fotoluminiscenční a Ramanovy spektroskopie a mikroskopie atomárních sil), ale též další přístroje v rámci Fyzikálního ústavu (např. FTPS nebo PDS). Hlavním cílem je studium defektních stavů, které mají významný dopad na fungování a efektivitu fotovoltaických článků případně jiných optoelektronických zařízení.

Na tématu se podílejí