Studium fotoexcitačních a fotokatalytických vlastností Au@CeO2 nanočástic

Text

Zlaté nanočástice obalené slupkou oxidu ceru vytvářející tzv. core@shell strukturu jsou zkoumány pro jejich možné použití jako fotokatalyzátory v procesech čištění průmyslových odpadních vod (obr. níže). Zlaté nanočástice dokáží absorbovat viditelné světlo, a na jejich povrchu tak dochází k vybuzení povrchově lokalizovaných plazmonových rezonancí, což má za následek redukci oxidové slupky (Ce4+ → Ce3+) a zvýšení aktivních pozic pro katalýzu. Naším cílem je syntetizovat a charakterizovat různé Au@CeO2 core@shell nanočástice a prozkoumat jejich fotokatalytické vlastnosti.

 Nanočásticové fotokatalyzátory z polovodiče, drahého kovu, kombinace materiálů a ilustrace procesů na jejich površích
Popis
Nanočásticové fotokatalyzátory z polovodiče, drahého kovu, kombinace materiálů a ilustrace procesů na jejich površích.

 

Na tématu se podílejí