Rozhraní heterostruktury GaP/Si

Text

Technologie přípravy elektronických a opto-elektronických součástek na základě III-V polovodičů vyžaduje růst složitých vícevrstvých struktur. Integrace III-V materiálů na křemíkové substráty vychází z cenově efektivní a vyspělé Si technologie a z vynikajících (opto-) elektronických vlastností polovodičů III-V. Perspektivním polovodičem pro heteroepitaxi na Si je GaP, protože mřížkově konstanty křemíku a GaP jsou podobné. V našem týmu používáme rentgenovou fotoelektronovou spektroskopii (XPS) v kombinaci s leptáním klastry iontu Ar (GCIB) a vysokou energetickou rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií (HAXPES) na bázi synchrotronového záření pro zkoumání atomových a elektronických vlastností GaP / Si heterostruktur a heterovalentních rozhraní. Princip měření a použití experimentálních technik je uveden na obrázku níže. Experimentální měření jsou podporována výpočty DFT a simulacemi fotoelektronových intenzit.

 

Dept27_VTXPS2021.png
Popis

Studium rozhraní heterostruktur GaP/Si fotoelektronovou spektroskopii

Na tématu se podílejí