Nacházíte se

Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu (HR Excellence in Research Award - HRS4R)

Fyzikální ústav Akademie věd s potěšením oznamuje, že se uchází o udělení ocenění Evropské komise HR Excellence in Research Award (Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu). Ocenění HR Excellence in Research Award je prostředkem veřejného uznání pro výzkumné instituce, které vykázaly významný pokrok ve sladění postupů, které uplatňují v oblasti lidských zdrojů (HR), s principy stanovenými v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Strategie řízení lidských zdrojů v oblasti výzkumu (HRS4R) spustila Evropská komise, aby podpořila výzkumné instituce a investiční organizace při implementaci Charty a Kodexu do jejich zásad a postupů. Zásady Charty a Kodexu upřesňují role, odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů. Ústředním cílem je vytvořit pro výzkumníky atraktivní, otevřený a dlouhodobě udržitelný pracovní trh, který jednotlivým výzkumným pracovníkům zajistí stejná práva a povinnosti, kdekoli v Evropské unii pracují. Ve Fyzikálním ústavu Akademie věd by přidaná hodnota a výsledky implementace strategie měly být přínosem především pro výzkumné pracovníky. Implementace strategie přispěje k tomu, že ústav bude neustále usilovat o zlepšení zásad, postupů, výzkumného prostředí a podpory pro výzkumné pracovníky.

Aby ústav ocenění HR Excellence in Research Award získal, musí splnit následující kroky procesu HRS4R:

  1. Instituce provede vnitřní GAP analýzu, aby mohla porovnat své postupy se zásadami Charty a Kodexu.
  2. Na základě výsledků analýzy připraví akční plán, který povede k nápravě nedostatků v poskytování podpory a kariérního rozvoje pro výzkumné pracovníky.
  3. Analýzu a akční plán předloží Evropské komisi, kde ji posoudí externí mezinárodní hodnotitelé. Jakmile jsou materiály vyhodnoceny jako vyhovující, může instituce používat logo HR Excellence in Research.
  4. Alespoň jednou za dva roky provede instituce sebehodnocení, aby posoudila pokrok a aktualizovala akční plán.
  5. Minimálně každé čtyři roky proběhne externí hodnocení. Externí hodnotitelé navrhují opatření, která musí instituce provést, aby ocenění udržela.

Ve Fyzikálním stavu Akademie věd byl proces implementace HRS4R spuštěn oficiálním schválením 40 principů Charty a Kodexu ředitelem ústavu 9. listopadu 2017. Proces HRS4R realizuje HR tým a Pracovní skupina pro HRS4R v rámci projektu„HR AWARD FZU – Zkvalitnění strategického řízení Fyzikálního ústavu AV ČR “. a podrobný popis naleznete níže (viz Dokumentace). Fyzikální ústav ustavil také Řídicí výbor, ve kterém je řada zainteresovaných osob a výzkumných pracovníků z celého Fyzikálního ústavu a který dohlíží na proces implementace. Seznam všech členů Řídicího výboru a Pracovní skupiny pro HRS4R je uveden níže.

V uplynulém roce HR tým, Pracovní skupina pro HRS4R a Řídicí výbor dosáhly hmatatelných a měřitelných výsledků ve formě analýzy stávající situace a návrhu aktivních kroků, které povedou ke sladění postupů v oblasti lidských zdrojů uplatňovaných ve Fyzikálním ústavu s principy Charty a Kodexu. Proces začal podrobným průzkumem mezi zaměstnanci a GAP analýzou, na jejichž základě byl připraven na míru šitý Akční plán na následující dva roky. Akční plán, metodika a výsledky průzkumu jsou k dispozici níže v oddílu Dokumentace. Implementační fáze Akčního plánu započala ve 4. čtvrtletí roku 2018 s využitím již ustavených orgánů (Řídicí komise a Pracovní skupiny pro HRS4R) a Implementačních týmů. Implementační týmy odpovídají za implementaci čtyř oblastí témat z Akčního plánu, která se týkají záležitostí HR, interní komunikace, pracovních podmínek a PR (vztahů s veřejností). Členové Implementačních týmů a jejich úlohy jsou popsány níže v oddílu Dokumentace.

GAP analýza a Akční plán byly Evropské komisi předloženy 5. října 2018. Ve vyjádření (EC Consensus Report) z 11. prosince 2018 Evropská komise ocenila péči, kterou jsme věnovali sladění postupů v oblasti lidských zdrojů uplatňovaných ve Fyzikálním ústavu se zásadami Charty a Kodexu. Hodnotitelé uvedli, že žádost splňuje většinu kritérií, a doporučili nám, abychom provedli několik menších úprav a do dvou měsíců žádost předložili znovu. Upravená žádost s aktualizovaným Akčním plánem byla Evropské komisi předložena 8. února 2019. Dne 26.4.2019 jsme obdrželi od Evropské komise ocenění HR Excellence in Research Award.

Aktuality

Vypsali jsme novou nabídku vzdělávání. Více informací na https://www.fzu.cz/kurzy-a-skoleni

Dne 26.4.2019 jsme získali ocenění HR Excellence in Research Award!

Máte nějaký nápad, návrh nebo komentář k tématům projektu?

Zde můžete prostřednictvím anonymního dotazníku kontaktovat zástupce HR Award týmu s vašimi nápady, návrhy nebo komentáři.

Dokumenty

Řídící výbor, pracovní skupina HRS4R, implementační týmy

Seznam členů Řídícího výboru:

JménoPoziceKategorie zaměstnanců
RNDr. Michael Prouza, Ph.D. Ředitel FZÚVedoucí vědecký
pracovník – R4
Ing. Iva BabčanováVedoucí
personálního a mzdového oddělení
Administrativa
Ing. Jaroslav BezděkVedoucí sekce
Technicko-hospodářská správa
Administrativa
RNDr. Martina Boháčová, Ph.D.Zástupkyně vedoucího odděleníVědecká pracovnice – R3
Ing. Jiří Červenka, Ph.D.Vědecký tajemník, VSVedoucí vědecký
pracovník – R4
RNDr. Antonín Fejfar, CSc.Zástupce ředitele, VOVedoucí vědecký
pracovník – R4
doc. RNDr. Petr Kužel Ph.D.Vedoucí vědecký pracovníkVedoucí vědecký
pracovník – R4
Ing. Štěpán Potocký, Ph.D.Vědecký pracovníkVědecký pracovník – R3
Ing. Zdeňka PříhodováVedoucí odděleníAdministrativa
Ladislav Půst, Ph.D.Zástupce vedoucího sekceAdministrativa
Vědecký pracovník - R3
RNDr. Jiří J. Mareš, CSc.Zástupce ředitele
pro pracoviště Cukrovarnická, VS a VO
Vedoucí vědecký
pracovník – R4
Ing. Roman HvězdaZástupce ředitele pro projekty
ELI Beamlines a HiLASE, VS a VO
Administrativa

Seznam členů pracovní skupiny HRS4R:

JménoPozice v projektuKategorie zaměstnanců
Ing. Lenka ČernáHR koordinátorkaAdministrativa
Mgr. Dominika Jírová HR koordinátorkaAdministrativa
Bc. Olga LakomáHR koordinátorkaAdministrativa
Mgr. Klára DaňkováKoordinátorka vzdělávání
a mentoringu
Administrativa
Mgr. Ilona Gottwaldová BPhil IslManažerka grantové kancelářeAdministrativa
Bc. Milada MoudráPR ManažerkaAdministrativa
Ing. Lucie Beránková HR koordinátorkaAdministrativa
Mgr. Pavla NovotnáProjektová administrátorkaAdministrativa
Mgr. Ivo Svejkovský, MBA, Ph.D.Manažer pro mezinárodní spolupráciAdministrativa
Mgr. Monika HochmanováKoordinátorka vzdělávání
a mentoringu
Administrativa
Ing. Iva BabčanováVedoucí
personálního a mzdového oddělení
Administrativa
Mgr. Simona DačevaHR koordinátorkaAdministrativa
Ing. Markéta PávkováHR koordinátorkaAdministrativa

Implementační tým - Human resources:

(témata: jednotný náborový a výběrový proces, kariérní rozvoj, hodnocení a vzdělávání zaměstnanců)

JménoKategorie
Lenka ČernáAdministrativní
Jiří ChudobaVedoucí vědecký pracovník R4
Jiří VackářVědecký pracovník R3
Alexander KromkaVedoucí vědecký pracovník R4
Petra KšírováVědecký pracovník R3
Olga LakomáAdministrativní
Dominika JírováAdministrativní
Lucie BeránkováAdministrativní
Petra KratochvílováAdministrativní
Iva BabčanováAdministrativní
Monika HochmanováAdministrativní
Christelle KadlecVědecký pracovník R3
Klára DaňkováAdministrativní
Simona DačevaAdministrativní
Ing. Markéta PávkováAdministrativní
Anna ArtemenkoVědecký pracovník R3

Implementační tým - Pracovní podmínky:

(témata: revitalizace pracovního prostředí, „měkké“ pracovní podmínky, gender balance)

JménoKategorie
Lucie BeránkováAdministrativní
Ignacy Wolak-SawickiVedoucí vědecký pracovník R4
Oleg HeczkoVedoucí vědecký pracovník R4
Petra TomáškováOdborný pracovník výzkumu a vývoje R1
Petra BoháčkováAdministrativní
Petr KuželVedoucí vědecký pracovník R4
Eva MihókováVedoucí vědecký pracovník R4
Miloslav KlingerDoktorand R1
Martina ToufarováPostdoktorand R2
Ivo SvejkovskýAdministrativní
Zora EbermannováAdministrativní
Ondřej DanešAdministrativní
Martina BoháčováVědecký pracovník R3
Anna LynnykováPostdoktorand R2
Marijke Anna SpanjerTechnický
Natalia PodoliakPostdoktorand R2
Filip KadlecVědecký pracovník R3
Simona DačevaAdministrativní
Anna ArtemenkoVědecký pracovník R3
Alice HospodkováVedoucí vědecký pracovník R4

Implementační tým - Public relations:

(hlavní téma: rozvoj popularizačních aktivit)

JménoKategorie
Pavla NovotnáAdministrativní
Michal MarčišovskýPostdoktorand R2
Jaromír KopečekVědecký pracovník R3
Martin LedinskýVědecký pracovník R3
Oleg LunovVedoucí vědecký pracovník R4
Kateřina BrejchováTechnický
Milada MoudráAdministrativní
Radek KříčekAdministrativní
Michael VíchAdministrativní
Anna LynnykováPostdoktorand R2
Teťana OstapčukVědecký pracovník R3
Andrew TaylorTechnický
Ivana Víšová Doktorand R1
Alena Bakalová Doktorand R1
Zdeňka Hájková Postdoktorand R2

Implementační tým - Interní komunikace:

(témata: etické aspekty práce vědců, atestační řízení, postupy při odvolání a stížnostech, zajištění dvojjazyčné komunikace ve FZÚ, účinná komunikace)

JménoKategorie
Olga LakomáAdministrativní
Jaroslav CvachVedoucí vědecký pracovník R4
Silvia Sedláková Odborný pracovník výzkumu a vývoje R1
Jiří OswaldVedoucí vědecký pracovník R4
Irena KratochvílováVedoucí vědecký pracovník R4
Josef KrásaVedoucí vědecký pracovník R4
Pavla NovotnáAdministrativní
Hana WaňkováAdministrativní
Jarmila BarešováAdministrativní
Ladislav PůstAdministrativní/Vědecký pracovník R3
Marijke Anna SpanjerTechnický
Andrew TaylorTechnický

Vyberte si své klíčové téma a přidejte se k implementačnímu týmu, velmi to uvítáme! Bližší informace: Ivo Svejkovský, svejkovskyatfzu [dot] cz

Další informace:

V souladu s Akčním plánem vydal FZÚ Etický kodex. Pro jeho úplně znění a podrobné informace o Etické komisi použijte odkaz Etická komise a Etický kodex.