Plán genderové rovnosti

Perex

Fyzikální ústav AV ČR (FZU) je veřejná výzkumná instituce zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. FZU je od 26. dubna 2019 držitelem Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu (HR Excellence in Research Award), které získal od Evropská komise. FZU se cíleně snaží vytvářet pracovní, vzdělávací a kulturní prostředí, ve kterém jsou respektována rovná práva a důstojnost všech zaměstnanců. Předpokladem dosažení tohoto cíle je zajištění rovných příležitostí pro ženy a muže na pracovišti.

Text

První Plán genderové rovnosti byl ve FZU připraven v prosinci 2021. Tento akční plán bude postupně implementován v letech 2022-2023. Plán genderové rovnosti ve FZU realizuje nově ustavený Panel pro genderovou rovnost a na jeho implementaci dohlíží HR Award Řídicí komise.

Plán genderové rovnosti se zaměřuje na pět klíčových oblastí:

  1. Sladění pracovního a soukromého života a kultura organizace
  2. Genderová rovnováha ve vedení a rozhodování
  3. Genderová rovnováha v náboru a kariérním postupu
  4. Integrace genderového rozměru do výzkumu
  5. Opatření proti genderově podmíněnému násilí, včetně sexuálního obtěžování

Vzhledem k tomu, že řada opatření zaměřených na podporu rovnosti v Plánu genderové rovnosti byla již zahrnuta v Akčním plánu FZU na 2021-2023, uvádí tento plán i splněné cíle v roce 2021.

Dokumentace

Další související dokumenty