Etická komise FZU

Perex

Fyzikální ústav ustanovil etickou komisi, která posuzuje případy, kdy jsou porušeny obecné etické a morální principy chování pracovníků a není možné je vyřešit v rámci organizační struktury FZÚ. 

Text

Výchozím dokumentem, který popisuje základní etické požadavky na jednání zaměstnanců, je Etický kodex pracovníků FZU. V případě etických či jiných dilemat se na etickou komisi může obrátit každý zaměstnanec se svým podnětem. Kontaktovat může kteréhokoliv ze členů etické komise.

Složení etické komise:

Dokumenty Etické komise

Zápisy z jednání komise

Zápisy z jednání Etické komise jsou dostupné pouze pro interní účely.

Adresa

FZU AV ČR, v. v. i.
Etická komise     
Na Slovance 2    
182 00 Praha 8    


Tel.: (+420) 224 098 455   
E-mail: dusan [dot] kucera [at] vse [dot] cz