HR AWARD FZU - Zkvalitnění strategického řízení Fyzikálního ústavu AV ČR

Text

Hlavní řešitel projektu: Ing. Jiří Červenka, Ph.D.
Název projektu: Zkvalitnění strategického řízení Fyzikálního ústavu AV ČR
Akronym: HR AWARD FZU
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006223
Termín realizace projektu: 1.11.2017 - 31.10.2022
Celkové náklady projektu: 66 522 629,26 Kč
Míra spolufinancování EU: 75,90 %

Anotace:

FZU se v rámci realizace bude ucházet o získání certifikátu HR Award. Realizace projektu je zaměřena na podporu a rozvoj HR aktivit napříč celým FZU. Projekt se dále zaměřuje na rozvoj mezinárodní spolupráce s dalšími světovými vědeckými centry, rozvoj mezisektorové spolupráce a obecně na zpřístupnění vědy široké veřejnosti a u dětí a studentů na iniciování zájmu o nové progresivní technologie a jejich další rozvoj.

HRS4R

Tento projekt je spolufinancován EU.