Doktorand Miroslav Myška získal Cenu rektora ČVUT

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Miroslav Myška, doktorand oddělení teorie a fenomenologie částic Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., získal v závěru minulého roku cenu rektora ČVUT za vynikající doktorskou práci II. stupně (každý rok je udělováno obvykle po třech cenách ve stupních I.-III.).

Miroslav Myška byl veden ve FZÚ počínaje od své rešeršní práce. Ve své doktorské práci obhájené s velkým úspěchem v červnu 2013 se zabývá studiem produkce páru stejně nabitých W bosonů v procesu vícenásobné interakce partonů ve srážkách proton-proton při těžišťové energii 14 TeV v experimentu ATLAS (CERN, Ženeva). Hlavním výsledkem práce je stanovení integrované luminozity, při níž bude jev pozorovatelný se statistickou průkazností 5 standardních odchylek nad pozadím. V průběhu svého studia doktorand úspěšně prezentoval výsledky své práce na mezinárodních konferencích. Společně se třemi dalšími autory publikoval závažnou práci o extrakci hlavního parametru teorie vícenásobných partonových srážek (JHEP03(2013)).

Po zakončení své doktorské práce Miroslav Myška pokračuje ve studiu vícenásobných partonových srážek v kolaboraci ATLAS na Katedře fyziky Fakulty jaderné a inženýrské na ČVUT v Praze.

Další informace:

  1. http://jaderka.fjfi.cvut.cz/aktuality/2013/1602-ceny-rektora-cvut-zamirily-opet-na-jaderku
  2. http://cds.cern.ch/record/1556534
  3. http://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP03%282013%29129

 

Klíčová slova: