CERN

Budoucnost přenosů dat z urychlovače LHC v CERN se diskutovala ve FZU

Anotace

Síťoví experti z celého světa diskutovali současný stav a vývoj přenosů dat z urychlovače LHCCERN a dalších vědeckých experimentů náročných na velké datové přenosy. Během setkání LHCOPN-LHCONE ve Fyzikálním ústavu se ve dnech 18.–19. dubna sešlo fyzicky i virtuálně více než 70 odborníků, kteří se shodli na nutnosti rozšiřování využití protokolu IPv6 a posilování síťových spojení pro pokrytí potřeb velkých projektů.

Objev Odderonu

Anotace

Začátkem března 2021 ohlásil experiment TOTEM z cernského urychlovače LHC dohromady s experimentem D0 z bývalého urychlovače Tevatron v laboratoři Fermilab objev Odderonu - zvláštní formy hmoty, která je tvořená stavy složenými z alespoň tří gluonů a která byla předpovězena před více než 50 lety.

SIC přenese americké know-how do středních Čech

Anotace

Americké strategie D-STIR a RI2Integrate mohou obcím, vědcům i firmám nabídnout nebývalý rozvoj a evropskou konkurenceschopnost. Průkopníkem v jejich zavádění v regionu se stane Středočeské inovační centrum (SIC). Metody se zbývají mimo jiné odpovědným výzkumem, tím, co mohou výzkumná centra přinést regionu a jak zadávat ve výzkumu veřejné zakázky.