Budoucnost přenosů dat z urychlovače LHC v CERN se diskutovala ve FZU

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Síťoví experti z celého světa diskutovali současný stav a vývoj přenosů dat z urychlovače LHCCERN a dalších vědeckých experimentů náročných na velké datové přenosy. Během setkání LHCOPN-LHCONE ve Fyzikálním ústavu se ve dnech 18.–19. dubna sešlo fyzicky i virtuálně více než 70 odborníků, kteří se shodli na nutnosti rozšiřování využití protokolu IPv6 a posilování síťových spojení pro pokrytí potřeb velkých projektů.

Zahájení workshopu síťových expertů – setkání LHCOPN-LHCONE
Popis
Zahájení workshopu síťových expertů – setkání LHCOPN-LHCONE

Po dedikovaných i sdílených sítích LHCOPN-LHCONE se za posledních 12 měsíců exportovalo z CERN 567 PB dat, tedy v průměru více než 1,5 PB dat denně. Do gridového střediska ve Fyzikálním ústavu se v rekordním období na začátku dubna zkopíroval 1 PB dat za necelé 3 dny. Tyto vysoké přenosové rychlosti jsou možné díky dedikovanému 100 Gbps propojení FZU do evropské sítě GEANT realizované sdružením CESNET.

Síť LHCONE využívají mimo LHC experimentů také další částicové a astročásticové projekty i s českou účastí, například projekt Belle2 na japonském urychlovači KEK, projekt DUNE detekující neutrina z urychlovače ve Fermilab nebo Observatoř Pierra Augera měřící spršky kosmického záření v Argentině.

Na setkání organizované FZU a CESNET navazoval jednodenní workshop SIG-NGN (Next Generation Network), na kterém síťaři diskutovali sítě pro datové přenosy budoucích velkých projektů.