experiment ATLAS

Prémie Otto Wichterleho 2012

Anotace

Mezi mladými výzkumníky, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol v některém ze specializovaných pracovišť AV ČR, byli i dva zástupci z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Urychlovač LHC - experiment Atlas

Anotace

Rozhovor s koordinátorem účasti České republiky v experimentu Atlas na urychlovači LHC Václavem Vrbou z Fyzikálního ústavu Akademie věd.