Text

Syntéza nanočástic v různých prostředích, tvorba nanostrukturovaných materiálů, analýza plazmových oblaků vznikajících při laserové ablaci, studium laserem vytvořených plynných klastrů, laserem indukovaný přenos materiálu.