O nás

Dr. Yoann Levy

Funkce zaměstnance
Zástupce vedoucího oddělení
Telefon
314 00 77 34
E-mail
levy [at] fzu.cz
Lokalita
Dolní Břežany (Hilase)
Místnost
2.17
Text

Oddělení vědeckých laserových aplikací reprezentuje výzkumnou oblast 4 v rámci centra HiLASE: Fyzika interakce laserového záření s látkou. Oddělení bylo organizováno v rámci šestiletého projektu „Pokročilé navrhování funkčních materiálů: od mono- k BI- a TRI-chromatické excitaci s využitím specifických laserových pulzů“ (zkratka BIATRI) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České republiky, pod názvem  „Excelentní výzkumné týmy“. Cílem projektu je navrhnout nové materiály a zlepšit funkčnost stávajících materiálů s využitím jak komerčně dostupných laserů, tak laserových systémů vyvinutých v centru HiLASE v monochromatických a multi-chromatických režimech ozařování. V rámci projektu tak byla vybudována pokročilá laboratoř pro výzkum interakce laserového záření s hmotou, která je vybavena nejmodernějšími diagnostickými technikami pro experimenty řízené laserem.

Oddělení vědeckých laserových aplikací synergicky kombinuje experimentální a teoretický vývoj ve zvoleném oboru. Zabývá se využitím pokročilých diagnostických metod ke studiu nanomateriálů s časovým rozlišením až 1 ps nebo kratším. Teoretická část se zaměřuje na aplikaci teoretických modelů od jednoduchých semi-analytických přístupů řešení energetických bilancí po ab initio kvantové výpočty aplikací modelů za účelem predikce experimentálních podmínek a nahlédnutí do základních principů fyziky.

Bi-chromatické experimentální uspořádání v laboratoři vědeckých laserových aplikací
Popis

Bi-chromatické experimentální uspořádání v laboratoři vědeckých laserových aplikací

 

AFM snímky ablačních spotů o velikosti mikrometrů vytvořených ultrakrátkým laserovým pulsem na povrchu 100 um silného Corning Willowova skla (vlevo). Toto sklo má vysokou flexibilitu a pevnost (vpravo). Laserové zpracování je nejrychlejší a nejčistší metoda pro přípravu skleněných dílů pro různé aplikace včetně flexibilních mikroelektronických zařízení. Zkoumané fyzikální procesy probíhající při laserovém zpracování skla jsou mimořádně komplikované a stále vyžadují další výzkum pro lepší porozumění a optima
Popis

AFM snímky ablačních spotů o velikosti mikrometrů vytvořených ultrakrátkým laserovým pulsem na povrchu 100 um silného Corning Willowova skla (vlevo). Toto sklo má vysokou flexibilitu a pevnost (vpravo). Laserové zpracování je nejrychlejší a nejčistší metoda pro přípravu skleněných dílů pro různé aplikace včetně flexibilních mikroelektronických zařízení. Zkoumané fyzikální procesy probíhající při laserovém zpracování skla jsou mimořádně komplikované a stále vyžadují další výzkum pro lepší porozumění a optimalizaci.