Dr. Yoann Levy

Funkce zaměstnance
Zástupce vedoucího oddělení
Telefon
314 00 77 34
E-mail
yoann.levy [at] fzu.cz
Lokalita
Dolní Břežany (HiLASE)
Místnost
2.17
Text

Snažíme se porozumět široké škále fyzikálních jevů vyvolaných interakcí ultrakrátkých laserových pulzů s různými druhy materiálů. Nové vědecké přístupy zaměřené na interakci laseru s látkou mají za cíl přinést pokrok v oblasti funkčních povrchů, syntézy nanomateriálů a nanostruktur s novými vlastnostmi, vytváření struktur pro fotoniku a biologické aplikace. Vědecký tým provádí experimentální výzkum za pomoci nejmodernějších analytických metod a s podporou zkušených teoretiků, kteří se zaměřují na laserovou excitaci pevných látek, fázové přechody a dynamiku laserem indukovaných plazmových oblaků.

V současné době je budována laboratoř pro pokročilé laserové aplikace. V laboratoři budou v provozu tři lasery schopné generovat ultrakrátké pulzy s různými vlnovými délkami od ultrafialové po infračervenou část spektra, dále komory pro práci ve vysokém vakuu, ToF pro hmotnostní spektrometrii, ultrarychlá diagnostika (pump-probe systém, rozmítací (streak) kamera, ICCD zobrazování, LIBS) a zařízení pro analýzu materiálů (optická mikroskopie, SEM, XRD, AFM, Ramanova spektroskopie).

Experimentální výzkum se opírá o znalosti teoretiků, kteří se specializují na následující oblasti:

 • jedno a dvouteplotní modelování zahrnující elektronovou fotoemisi s oddělením náboje a nekongruentním vypařováním složených materiálů,
 • FDTD simulace šíření laserového svazku fokusovaného do transparentních materiálů,
 • dynamické modelování expanze plazmového oblaku ve vakuu a v atmosféře,
 • TD-DFT simulace působení laseru na krystaly se zakázaným pásem,
 • analytické metody fyziky plazmatu a plazmoniky.

Součástí oddělení jsou následující týmy:

 • Interakce laseru s látkou
 • Laserová modifikace materiálu
 • Nanomateriály
 • Aplikace ve střední infračervené oblasti spektra a bio aplikace
 • Ultrarychlá fotonika
 • Pulzní laserová depozice
Bi-chromatické experimentální uspořádání v laboratoři vědeckých laserových aplikací
Popis
Bi-chromatické experimentální uspořádání v laboratoři vědeckých laserových aplikací

 

AFM snímky ablačních spotů o velikosti mikrometrů vytvořených ultrakrátkým laserovým pulsem na povrchu 100 um silného Corning Willowova skla (vlevo). Toto sklo má vysokou flexibilitu a pevnost (vpravo). Laserové zpracování je nejrychlejší a nejčistší metoda pro přípravu skleněných dílů pro různé aplikace včetně flexibilních mikroelektronických zařízení. Zkoumané fyzikální procesy probíhající při laserovém zpracování skla jsou mimořádně komplikované a stále vyžadují další výzkum pro lepší porozumění a optima
Popis
AFM snímky ablačních spotů o velikosti mikrometrů vytvořených ultrakrátkým laserovým pulsem na povrchu 100 um silného Corning Willowova skla (vlevo). Toto sklo má vysokou flexibilitu a pevnost (vpravo). Laserové zpracování je nejrychlejší a nejčistší metoda pro přípravu skleněných dílů pro různé aplikace včetně flexibilních mikroelektronických zařízení. Zkoumané fyzikální procesy probíhající při laserovém zpracování skla jsou mimořádně komplikované a stále vyžadují další výzkum pro lepší porozumění a optimalizaci.