Aplikace ve střední infračervené oblasti spektra a bio aplikace

Bioaplikace

Depozice tenkých filmů

Interakce laserového záření s látkou

Laserové zpracování materiálů

Nanomateriály

Plazmová spektroskopie s laserovou ablací

Povrchové a objemové zpracování materiálů

Pulzní laserová ablace v kapalinách

Spektroskopie

Syntéza nanočástic

TOF hmotnostní spektroskopie