Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů

Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Vedoucí pracovní skupiny
Telefon
220 318 440, 220 318 416
E-mail
jary [at] fzu.cz
Lokalita
Cukrovarnická
Místnost
D 305
A 121
D 17
Text

Ve skupině luminiscenčních a scintilačních materiálů probíhá výzkum nových perspektivních materiálů vhodných k detekci ionizujícího záření (takzvaných scintilačních materiálů) nebo ke konstrukci laditelných zdrojů bílého světla na bázi LED. Stěžejní náplní je využití metod časově rozlišené luminiscenční spektroskopie pro studium luminiscenčních a scintilačních charakteristik pevných látek se širokým zakázaným pásem ve formě objemových monokrystalů, keramik, mikrokrystalických prášků, skel, tenkých vrstev, či (nano)kompositních materiálů. Dále se pak skupina zabývá spektroskopií bodových defektů, studiem záchytných stavů v zakázaném pásu, procesy přenosu energie v luminiscenčních a scintilačních mechanismech a v neposlední řadě modifikací optických vlastností pevné látky vlivem efektu prostorového omezení (quantum size effect).

Skupina se zabývá následujícímí výzkumnými tématy:

  1. Vývoj a výzkum nových scintilačních materiálů ve formě monokrystalů, keramik, tenkých vrstev nebo mikrokrystalických prášků
  2. Vývoj nových nanokompozitních scintilačních materiálů
  3. Vývoj a výzkum nových pevnolátkových fosforů pro LED aplikace
  4. Fosfory použitelné pro konstrukci pevnolátkových laserů