Víceúčelové měřící zařízení

Perex

Víceúčelové měřící zařízení představuje laboratorní zařízení s otevřenou architekturou umožňující kontrolovat teplotu vzorku a působící magnetické pole v širokém rozsahu hodnot.

Text

Zařízení bylo navrženo pro různorodá měření fyzikálních veličin. Zařízení je vybaveno pro přímé měření magnetokalorického jevu při změně magnetického pole rychlostí 12 T/s. Ostatní měřící možnosti nabízí například měření odporu, magneto-resistivity a střídavé magnetické susceptibility. Kontrola podmínek měření zahrnuje:

  • Magnetické pole: 0 T - 5 T 
  • Teplotní rozsah: 80 K - 800 K 
  • Hydrostatický tlak: 0 - 3 GPa (v teplotním rozsahu 80 K – 400 K).
    Víceúčelové měřící zařízení
    Popis

    Víceúčelové měřící zařízení