Neutrinový experiment NOvA zaznamenal první částice

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Experiment NOvA, jehož detektor se po dokončení stane nejúčinnějším neutrinovým detekčním zařízením na území USA, zaznamenal první třírozměrné dráhy prolétávajících částic. V České republice na experimentu NOvA úspěšně spolupracuje tým fyziků, inženýrů a techniků z Českého vysokého učení technického v Praze, Fyzikálního ústavu AV ČR a z Univerzity Karlovy v Praze. Spolupráce je finančně podporována programem INGO II MŠMT ČR.

Po dokončení první části detektoru začali vědci zaznamenávat první data o průletech částic ze spršek kosmického záření, neustálého toku částic přilétajících do zemské atmosféry z vesmíru. „Abychom dosáhli tohoto milníku, bylo zapotřebí několikaleté spolupráce mezi univerzitami, národními laboratořemi a soukromými společnostmi,“ řekl Pier Oddone, ředitel Fermiho národní laboratoře (Fermilab), jež je zodpovědná za výstavbu detektoru NOvA.

V současnosti je v detektoru, který je stavěn v Ash River v Minnesotě, aktivní zatím jen část o délce 3,6 metru, šířce 4,5 metru a výšce 6 metru, zatímco kompletní detektor bude mít rozměry 60 m x 16 m x 16 m. S kompletním detektorem vědci plánují zkoumat vlastnosti tajemných elementárních částic zvaných neutrina. Stejně jako kosmické záření se i neutrina vyskytují v atmosféře ve velkém počtu, jsou ale téměř nehmotná a s okolní hmotou interagují jen velmi vzácně. Odhaduje se, že velká část dnešních neutrin pochází z doby vzniku vesmíru – velkého třesku.

„Čím více toho o neutrinech víme, tím více se toho dovídáme o raném vesmíru a o tom, jak náš svět funguje na nejzákladnější úrovni,“ řekl mluvčí experimentu NOvA Gary Feldman z Harvardské univerzity. V polovině letošního roku se začne z urychlovače ve Fermilabu (poblíž Chicaga) posílat svazek neutrin skrz Zemi do 800 km vzdáleného detektoru NOvA ležícího u kanadských hranic. Částice, vznikající v detektoru při srážkách neutrin, zanechávají světelnou stopu, kterou detektor zaznamenává a umožňuje tak fyzikům identifikovat původní neutrina a měřit jejich energii.

„Když kosmické záření prochází detektorem, zanechává za sebou přímé dráhy a odevzdává v detektoru dobře známé množství energie. Výborně se tak hodí na jeho kalibraci,“ řekl Mat Muether, mladý výzkumník podílející se na výstavbě detektoru. „Je známé a je ho dostatek. Je to vynikající nástroj na ladění nového detektoru. Proto každý kosmické záření miluje,“ dodal Muether.

Při současné velikosti detektor registruje více než 1000 průchodů kosmického záření za sekundu. Současně prochází detektorem i neutrina z kosmického záření, supernov a Slunce, ale v záplavě lépe rozeznatelných stop kosmického záření je obtížné je najít. Jakmile Fermilab začne dodávat velmi intenzivní svazek neutrin, bude detektor NOvA zaznamenávat data každých 1,3 sekundy. Detekce neutrin v tomto krátkém pulsu bude pak jednodušší.

Na experimentu NOvA pracuje 180 vědců, techniků a studentů z 20 univerzit a laboratoří v USA a dalších 14 institucí z celého světa. Vědci jsou financováni americkým ministerstvem energetiky, národní nadací pro vědu a grantovými agenturami z České republiky, Řecka, Indie, Ruska a Velké Británie.

Fermilab je nejvýznamnější americkou národní laboratoří částicové fyziky. Fermilab se nachází nedaleko Chicaga, Illinois a je provozován Fermiho výzkumnou aliancí. Internetovské stránky laboratoře můžete navštívit na adrese www.fnal.gov, na Twitteru pak na @FermilabToday. Experiment NOvA pak na https://novaexperiment.fnal.gov/ a na Facebooku www.facebook.com/novaexperiment.

nova_beamline_state_map-hr.jpg
Popis
V polovině roku 2013 bude laboratoř Fermilab posílat svazek neutrin do 800 km vzdáleného detektoru NOvA v Ash River na kanadské hranici. Experiment NOvA studuje vlastnosti neutrin.

Mediální kontakty:
Andre Salles, fermilabská kancelář pro propagaci, media [at] fnal [dot] gov, 630-840-3351
Matt Hodson, Univerzita v Minnesotě, mjhodson [at] umn [dot] edu, 612-625-0552

Vědecké kontakty:
Mark Messier, spolumluvčí experimentu NOvA, messier [at] indiana [dot] edu, (812) 855-0236
Gary Feldman, spolumluvčí experimentu NOvA, gfeldman [at] fas [dot] harvard [dot] edu, (617) 496-1044
Marvin Marshak, ředitel NOvA laboratoře, marshak [at] umn [dot] edu, (612) 624-1312
Bill Miller, vedoucí NOvA laboratoře, whmiller [at] umn [dot] edu, (218) 374-2400 x2001

Oznámeno dne 28. 3. 2013 na
http://www.fnal.gov/pub/presspass/press_releases/2013/NOvA-20130328.html
http://www.fnal.gov/pub/presspass/press_releases/2013/NOvA-201303-images.html

 

Klíčová slova: