Fermilab

Tevatron: 28 let historie objevů a inovací

Anotace

Fyzikální program Fermilabu je široký. Mimo deseti urychlovačů komplexu Tevatron běží další experimenty a připravují se nové. Opět se základním cílem prohloubit znalosti fundamentálních zákonitostí našeho světa.

Vědci z Fermilabu našli zřetelný projev asymetrie mezi hmotou a antihmotou

Anotace

Když se sráží částice hmoty a antihmoty, mění se v energii a vytváří nové částice a antičástice. Na urychlovači ve Fermilabu pozorují vědci stovky milionů srážek denně. Podobné procesy při vzniku vesmíru nám měly zanechat stejné množství hmoty a antihmoty. Svět kolem nás je ale tvořen pouze hmotou a antihmota vzniká jen na urychlovačích, v jaderných reakcích nebo v kosmickém záření. “Co se stalo s antihmotou?”

Významný objev ve fyzice top kvarku

Anotace

Vědci oznámili pozorování produkce nejtěžší elementární částice, top kvarku, pomocí slabé jaderné interakce. Dokončili tak obraz této částice po téměř 20 letech.