Vícevrstvé a gradientní struktury

Text

Kromě běžných homogenních povlaků je pro určité aplikace výhodné vytvořit vrstvu, která má v různé hloubce různé vlastnosti (složení), nebo strukturu skládající se z vícero různých vrstev. Naše techniky umožňují vytvářet povlak vrstvu po vrstvě včetně kombinace různých materiálů. Mezi aplikace, kde lze tento postup s úspěchem použít patří optické vrstvy, které vedou světlo (vlnovody), vrstvy pro zlepšení adheze vrstev k podložce a vrstvy využívající pro své aplikace kvantové jevy.

Příklady:

  • Vlnovodné struktury na bázi matric Y3Al5O12, YAlO3, LiNbO3 dopované erbiem a neodymem.
  • Multivrstvé struktury na bázi TiN/DLC:Ti a CrN/DLC:Cr
  • Pro ochranné povlaky, kde je nutná vysoká adheze a odolnost tepelnému namáhání, využíváme gradientního dopování diamantu podobného uhlíku (DLC) chromem a titanem a přidáním mezivrstvy (buffer) nitridu prvku využitého pro dopování. Více o homogenně dopovaných DLC vrstvách naleznete v „Tvrdé povlaky na bázi uhlíku pro biomedicínské aplikace“.
  • Supermřížky (různé periodicky se opakující vrstvy) nacházejí využití v termoelektrických generátorech (zařízení převádějíc rozdíl teplot na elektrickou energii). Naše laboratoř má zkušenosti s následujícími materiály: Bi2Te3, FeSb2Te, Ce0,1Fe0,7Co3,3Sb12, CoSb3:Yb (Yb0,19Co4Sb12)

 

 

 

 

Na tématu se podílejí