Činnost

Text

Zabývá se přípravou a nanášením tenkých vrstev metodou pulsní laserové depozice, magnetronového naprašování či jejich kombinací.

Těmito způsoby je možné vytvářet například vícevrstvé a gradientní struktury. V některých případech je totiž výhodné vytvořit vrstvu, která má v různé hloubce různé vlastnosti (složení), nebo strukturu skládající se z více různých vrstev. Techniky laboratoře umožňují vytvářet povlak vrstvu po vrstvě včetně kombinace různých materiálů. Mezi aplikace, kde lze tento postup s úspěchem použít patří optické vrstvy, které vedou světlo (vlnovody), vrstvy pro zlepšení adheze k podložce a vrstvy využívající pro své aplikace kvantové jevy.

Zabývá se i využitím tenkých vrstev při výrobě piezoelektrických materiálů pro kostní implantáty. Jejich využití může pomoci vyřešit jeden z velkých problémů implantologie, kterým je špatné vhojení implantátu do kosti (osseointegrace).

Přesah do oblasti biomedicíny má i problematika DLC povlaků – povlaků na bázi diamantu podobného uhlíku. Potenciál tohoto vysoce odolného, netoxického a biokompatibilního materiálu omezuje vysoké vnitřní pnutí v jeho struktuře. Zabývá se tedy řešením, které by je mělo omezit, a to pomocí přidání dalších prvků do vrstvy (dopace). Využívá k tomu chrom, titan, dusík nebo stříbro.

Pracuje i na přípravě samočistících a dezinfikujících povrchů – jde o povrchy vykazující fotokatalytické chování (dochází na nich k chemické reakci za přítomnosti světla). Této vlastnosti lze využívat například v oblasti medicíny či stavebnictví.

 

ORCID 0000-0002-4923-3038
ResearcherID G-7856-2014
Scopus Author ID 15926169500
Researchgate