Činnost

Text

Příprava tenkých vrstev (diamantu podobný uhlík, hydroxyapatit, kovy a další - ovládané techniky přípravy: pulzní laserová depozice, magnetronové naprašování, vysokofrekvenční výboj, MAPLE)
Charakterizace tenkých vrstev - mechanická profilometrie, mechanické vlastnosti - adheze, koeficient tření, otěruvzdornost, optická spektroskopie, kontaktní úhel, ...).
Člen projektového týmu - granty typu GAČR, TAČR, COST, ...


ORCID 0000-0003-0098-9413
ResearcherID ADU-6918-2022
Scopus Author ID 55349185400
Researchgate