Technologie hybridních laserů

Perex

Téma se zabývá vylepšováním, optimalizací a studiem možností hybridních laserových technologií (in situ kombinace tří excimerových laserů, magnetronového naprašování a radiofrekvenčního výboje) pro přípravu a studium epitaxních ferroelektrických, supervodivých a polovodivých vrstev, multivrstev, supermřížek a vlnovodů pro optiku a mikroelektroniku a depozicí dopovaných bioinertních a ferroelektrických biomateriálů.

Na tématu se podílejí