Publikace

Ve výpisu publikací najdete všechny důležité publikační výsledky výzkumu a vývoje našich vědeckých pracovníků od roku 1961.

 1. Z. Chvoj, P. Demo
  The basic equations of surface phases
  Adv. Space Res., vol I, COSPAR, U. K., 1981, pp. 21-24.
 2. I. Bartos, F. Máca
  physica status solidi (b) 107 (1981) 513-519.
 3. Theory of the Auger spectra of narrow-band metals with impurities
  phys. status solidi b 108 (1981) 683
 4. I. Gregora, B. Velický, M. Zavetova
  Refractive index of crystalline and amorphous GeS
  phys. status solidi b 104 (1981) K95
 5. Electronic states in amorphous germanium chalcogenides
  J. Physique 42, Suppl. 10 (1981) C4-133
 6. V. Szocs, V. Capek, B. Velický
  Simple two-band s-d model for ferromagnetic semiconductors with hybridization II. Further development and optical properties
  phys. status solidi b 103 (1981) 139
 7. L. Kraus, Z. Frait, J. Schneider
  physica status solidi (a) 63 (1981) 669-675.
 8. L. Kraus, Z. Frait, J. Schneider
  physica status solidi (a) 64 (1981) 449-456.
 9. I. Tomáš, B. N. D. Shija, V. K. Srivastava
  physica status solidi (a) 67 (1981) 325-332.
 10. L. Půst, Z. Frait
  Physics Letters A 86 (1981) 48-50.
 11. J. Šimšová, S. Krupička, M. Maryško, I. Tomáš
  Influence of cobalt substitutions on the domain structure of (100) and (111) YIF films
  Acta Physica Slovaca 31 (1981) 121-125.
 12. E. Wieser, A. Handstein, J. Schneider, K. Závěta
  physica status solidi (a) 66 (1981) 607-612.
 13. K. Závěta, Z. Kalva, I. Veltruský, S. Kobe
  Czechoslovak Journal of Physics 31 (1981) 917-926.
 14. Z. Smetana, V. Šíma, J. Buriánek, J. Šebek
  MAGNETIC-PROPERTIES OF THE U0.5Ho0.5Ga2 COMPOUND
  Acta Physica Slovaca 31 (1981) 149-151.
 15. J. Šebek, J. Stehno, V. Sechovský, E. Gratz
  Solid State Communications 40 (1981) 457-458.
 16. P. Pokorný, A. Bohun, H. Opyrchal
  Czechoslovak Journal of Physics B 31/9 (1981) 1043-1048.
 17. H. Turčičová, M. Chvojka, J. Skála
  Czechoslovak Journal of Physics 31 (1981) 1070-1083.
 18. A. Graja, R. Swietlik, G. Sekretarczyk, K. Král
  Temperature dependence of infrared absorption in dimerized simple TCNQ salt of Trimethylbenzimidazol
  Acta Phys. Polon. A 59 (1981) 77
 19. SELF-CONSISTENTLY EMBEDDED ION - A NEW APPROACH TO THE ELECTRONIC-STRUCTURE CALCULATION
  Phys. Status Solidi B-Basic Res. 106 (1981) K39 - K41
 20. V. Nekvasil, V. ROSKOVEC , F. ZOUNOVA , P. NOVOTNY
  ANISOTROPY OF MAGNETIC-MOMENT OF NEODYMIUM IN GARNETS
  Czech. J. Phys. B 24 (1974) 810 - 821
 21. K. Závěta, V. Roskovec
  WITH ACADEMICIAN BOROVIK-ROMANOV, A.S. ON EXPERIMENTAL AND THEORETICAL PHYSICS
  Československý časopis pro fyziku A 26 (1974) 256-258.
 22. physica status solidi (a) 21 (1974) 329-338.
 23. P.Schneider, P. Pokorný
  Gettering Capacity of Zirconium Silicide Antiemission Substance as compared with Zirconium and the Zr (84%) + Al (16%) Alloy.
  Tesla Electronics, , 4 , (1974), 116
 24. On the electronic spectrum of the TCNQ chains with 1/4-filled bands
  Czech. J. Phys. 24 (1974) 85
 25. Charge-transfer singlet exciton in 1:1 high conductivity TCNQ ion-radical salts
  Czech. J. Phys. 24 (1974) 293
 26. K. Král, Z. Khas
  On the trimer approximation to the theory of Cs2TCNQ3 electronic structure
  Czech. J. Phys. 24 (1974) 914
 27. Lifetime effects and the polaron dispersion lawin the weak coupling limit
  Čs. čas. fyz. 34 (1966) 379
 28. K. Závěta, E. I. Trinkler, F. Zounová
  MAGNETIC AFTER-EFFECT SPECTRA OF MN-FERRITES FROM 4.2 TO 300 °K
  physica status solidi 14 (1966) K9
 29. Z. Frait, D. Fraitová, M. Kotrbová, Z. Hauptman
  Czechoslovak Journal of Physics 16 (1966) 837-841.
 30. B. Heinrich, Z. Frait
  physica status solidi (b) 16 (1966) K11-K14.
 31. B. Velický, J. Sak
  Excitonic effects in the interbandabsorption of semiconductors
  phys. stat. sol. 16 (1966) 147