Činnost

Text

Ab initio výpočty elektronové struktury pevných látek a jejich vlastností: atomové struktury, teploty strukturních přechodů, magnetických vlastností (jako je magnetické uspořádání nebo Curieova teplota), transportních vlastností (vodivost, anomální Hallova vodivost, spinový transport) pro široké spektrum systémů (kovy, polovodiče, slitiny, látky s příměsemi, látky za extrémních podmínek – například v jádře Země, topologické isolátory).

ORCID 0000-0002-6628-7417

Google Scholar