Činnost

Text
  • Výpočty elektronové struktury pevných látek
  • Spolupráce při interpretaci exprimentálních výsledků

ORCID 0000-0002-6213-0383