Činnost

Text

Ab-initio výpočty elektronové struktury a magnetického uspořádání komplexních systémů, vliv defektů na základní charakteristiky slitinových systémů, výpočty magnetokrystalické anisotropie, optických konstant, fázová stabilita sloučenin.

ORCID 0000-0002-8004-9132

Google Scholar