Výpočetní klastr pro projekty OP VVV "CERN-CD", "Fermilab-CZ2" a "AUGERII.CZ"

Text

Předmětem zakázky je dodávka výpočetního klastru pro účely provádění výpočtů v rámci výše uvedených projektů.

Dokumentace