Nacházíte se

Veřejné zakázky

Systém pro spektrální rozlišení časově integrovaného fotoluminiscenčního signálu se zvýšenou citlivostí v UV oblasti

Lhůta pro podání nabídky: Středa, 28. Listopad 2018 - 11:00

Zveřejněno na webu FZÚ: 15.11.2018

Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba: Mgr. Václav Kafka

Tel.: +420 266 05 2751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Zástupce: Vladimír Levandovský

Tel.: +420 266 05 2591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Nákup switchů do síťové infrastruktury FZÚ

Lhůta pro podání nabídky: Středa, 21. Listopad 2018 - 11:00

Zveřejněno na webu FZÚ: 13.11.2018

Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba: Mgr. Václav Kafka

Tel.: +420 266 05 2751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Zástupce: Vladimír Levandovský

Tel.: +420 266 05 2591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Sada pecí pro žíhání vzorků za extrémních podmínek, především za vysokého tlaku, vysoké teploty a ve vakuu

Lhůta pro podání nabídky: Středa, 28. Listopad 2018 - 11:00

Zveřejněno na webu FZÚ: 09.11.2018

Typ: podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba: Vladimír Levandovský

Tel.: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Zástupce: Mgr. Václav Kafka

Tel.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Optický skenovací mikroskop v blízkém poli pro časově rozlišenou spektroskopii v THz spektrální oblasti (Scattering near-field optical microscope for time-resolved spectroscopy in THz spectral range)

Evidenční číslo: Z2018-038151

Lhůta pro podání nabídky: Pondělí, 3. Prosinec 2018 - 11:00

Zveřejněno na webu FZÚ: 02.11.2018

Typ: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba: Vladimír Levandovský

Tel.: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Zástupce: Mgr. Václav Kafka

Tel.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Horizontální vysokoteplotní trubková pec

Lhůta pro podání nabídky: Úterý, 20. Listopad 2018 - 11:00

Zveřejněno na webu FZÚ: 02.11.2018

Typ: veřejná zakázka na dodávky

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba: Vladimír Levandovský

Tel.: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Zástupce: Mgr. Václav Kafka

Tel.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Electrolytic hydrogen generator

Lhůta pro podání nabídky: Čtvrtek, 22. Listopad 2018 - 11:00

Zveřejněno na webu FZÚ: 02.11.2018

Typ: podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba: Vladimír Levandovský

Tel.: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Zástupce: Mgr. Václav Kafka

Tel.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Měření tepelné vodivosti prostřednictvím tepelné difusivity metodou Laser Flash (LFA)

Lhůta pro podání nabídky: Čtvrtek, 29. Listopad 2018 - 11:00

Zveřejněno na webu FZÚ: 24.10.2018

Typ: podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba: Vladimír Levandovský

Tel.: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Zástupce: Mgr. Václav Kafka

Tel.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Transmisní elektronový mikroskop pro EDT

Evidenční číslo: Z2018-033178

Lhůta pro podání nabídky: Pondělí, 26. Listopad 2018 - 11:00

Zveřejněno na webu FZÚ: 01.10.2018

Typ: Veřejná zakázka na dodávky - otevřené řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba: Mgr. Václav Kafka

Tel.: +420 266 05 2751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Zástupce: Vladimír Levandovský

Tel.: +420 266 05 2591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz