Nacházíte se

Veřejné zakázky

Sensitive CCD camera with spectrograph

Lhůta pro podání nabídky: Pátek, 28. Únor 2020 - 11:00

Zveřejněno na webu FZÚ: 17.02.2020

Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba: Mgr. Václav Kafka

Tel.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Zástupce: Vladimír Levandovský

Tel.: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Analyzátor obsahu vodíku, kyslíku a dusíku v kovech a slitinách

Lhůta pro podání nabídky: Pátek, 28. Únor 2020 - 11:00

Zveřejněno na webu FZÚ: 11.02.2020

Typ: podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba: Vladimír Levandovský

Tel.: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Zástupce: Mgr. Václav Kafka

Tel.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Poznámka

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace včetně všech příloh jsou umístěny na profilu zadavatele na níže uvedeném odkazu:
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93...
Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.

Rekonstrukce teras v 1.NP a 2.NP budovy F

Lhůta pro podání nabídky: Úterý, 18. Únor 2020 - 10:00

Zveřejněno na webu FZÚ: 03.02.2020

Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba: Mgr. Václav Kafka

Tel.: +420 266 05 2751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Zástupce: Vladimír Levandovský

Tel.: +420 266 05 2591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Poznámka

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - je k dispozici ke stažení na profilu zadavatele ( https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f... ).