Nacházíte se

Veřejné zakázky

Czochralski crystal puller

Lhůta pro podání nabídky: Pondělí, 4. Únor 2019 - 11:00

Zveřejněno na webu FZÚ: 05.01.2019

Typ: Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba: Mgr. Václav Kafka

Tel.: +420 266 05 2751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Zástupce: Vladimír Levandovský

Tel.: +420 266 05 2591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje

Evidenční číslo: Z2018-045057

Lhůta pro podání nabídky: Pondělí, 11. Únor 2019 - 11:00

Zveřejněno na webu FZÚ: 31.12.2018

Typ: nadlimitní veřejná zakázka na služby

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba: Vladimír Levandovský

Tel.: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Zástupce: Mgr. Václav Kafka

Tel.: +420 266052751

E-mail:  kafkav [at] fzu [dot] cz

Poznámka

Směrnice S/20 Oběh dokladů je volně přístupná v sekci O FZÚ / Informace o FZÚ - Vybrané vnitřní předpisy, odkaz: https://www.fzu.cz/sites/default/files/S20_Ob%C4%9Bh%20doklad%C5%AF_1.0.pdf

Práškový rentgenový difraktometr s nízkoteplotní komůrkou

Lhůta pro podání nabídky: Úterý, 22. Leden 2019 - 11:00

Zveřejněno na webu FZÚ: 17.12.2018

Typ: veřejná zakázka na dodávky

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba: Vladimír Levandovský

Tel.: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Zástupce: Mgr. Václav Kafka

Tel.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Nový pavilon FZÚ, Na Slovance – generální dodavatel stavby

Evidenční číslo: Z2018-041795

Lhůta pro podání nabídky: Čtvrtek, 31. Leden 2019 - 11:00

Zveřejněno na webu FZÚ: 03.12.2018

Typ: Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba: Vladimír Levandovský

Tel.: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Zástupce: Mgr. Václav Kafka

Tel.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Poznámka

Příloha E - Dokumentace pro výběr dodavatele je ke stažení na profilu zadavatele https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93...