Systém pro měření Hallova jevu a resistivity

Image
Přístroje pro transportní měření
Text

Vysoce citlivý systém pro měření vodivosti a Hallova jevu s možností přepínání polarity měřícího signálu a proudu magnetem (magnetické pole až 1 T). Systém je založen na zdroji proudu on Keithley 6221, nanovoltmetru , Keithley 2182A a dvou elektrometrech Keithley 6514 a doplněn dvěma kryostaty (Janis Research a vlastní návrh, 77-800 K) a komorou pro měření velmi vysokých resistivit a Hallova jevu při osvětlení a v definované atmosféře.