Nízkoteplotní mikroluminiscence a mikroramanova spektroskopie

Perex

Nízkoteplotní mikroluminiscence a mikroramanova spektroskopie

Text
  • Spektrometr LabRAM HR Evolution (spojení Ramanovské a luminiscenční spektroskopie s konfokální mikroskopií, vysoké spektrální rozlišení, prostorové rozlišení lepší než jeden mikrometr, 3D mapování, hloubkové profilování, chemická diferenciace)
  • Optický mikroskopický kryostat Oxford Instruments Microstat He2 (teplotní rozsah 4.2-300 K)
  • Detekce světla: dva CCD detektory (Synapse, Synapse UV, 220-1100 nm)
  • Excitace: He-Cd laser; 325 nm a SHG Nd:YAG; 532 nm