Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Multifunkční vlastnosti práškovaných intermetalických slitin Ni-Mn-Sn GAČR » Standardní RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D. 2020 2022