Činnost

Text

Jako vědec pracuji v oblasti experimentální neutrinové fyziky, do které jsem přešel z R&D v oblasti kalorimetrie pro budoucí lineární urychlovače (CALICE kolaborace). 
Jako začínající fyzik jsem hrál klíčovou roli při budování české účasti v tehdy začínajícím neutrinovém experimentu NOvA v Fermi národní urychlovačové laboratoři (Fermilab) u Chicaga, IL, kde jsem v roce 2012 úspěšně požádal o mezinárodní stipendium jako hostující vědecký pracovník (International Fellowship as a Guest Scientist). 
Od roku 2016 vedu konsorcium českých institucí podílejících se na novém mezinárodním neutrinovém projektu DUNE s infrastrukturou ve Fermilabu a CERNu. Naše účast v projektu je zakotvena především v rámci Fotodetekčního konsorcia, kde jsem zástupcem v řídící radě projektu za českou stranu. Hlavním cílem v tomto projektu je měření vlastností fotosenzorů SIPM ve Fotodetekční kryogenické laboratoři v Praze na FZÚ, kterou v současné době modernizujeme pro masivní QA/QC měření, s možným potenciálem využití i mimo naše projekty.
Z tohoto důvodu se na úrovni fyzikální analýzy zabývám měřením oscilací neutrin a detekci neutrin obecně (např. z výbuchů supernov) s potenciálním využitím fotodetekčního systému pro zvýšení účinnosti detekce neutrin a optimalizaci měření nízkoenergetických neutrin v experimentu DUNE.
 

ORCID 0000-0002-4519-4705
ResearcherID G-5691-2014
Scopus Author ID 8062455200