Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Kinetika nukleace krystalů v uzavřených systémech (Kinetika nukleace) MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - COST CZ prom. fyz. Zdeněk Kožíšek, CSc. 2015 2017
Kinetika vzniku zárodků nové fáze na aktivních centrech GA AVČR » Standardní prom. fyz. Zdeněk Kožíšek, CSc. 2008 2011