Činnost

Text
  • teorie kondenzované fáze
  • statistická fyzika
  • teorie nuklace a růstu: modelování vzniku nové stabilní fáze z přesycené páry, roztoku nebo podchlazené taveniny procesem homogenní nebo heterogenní nukleace; kinetika vzniku nové fáze v konečných systémech; nukleace na aktivních centrech
  • numerická analýza, databáze

ORCID: 0000-0003-0823-5130
Web: https://www.fzu.cz/~kozisek/