prof. Ing. Martin Nikl, CSc.

Foto
Image
RV1_7767.jpg
Pracovní pozice
Zástupce ředitele pro cílený výzkum
Kategorie
Ved. věd. pracovník
Sekce (číslo)
Oddělení (číslo)
Telefon
220 318 445
E-mail
nikl [at] fzu.cz
Lokalita
Cukrovarnická
Místnost
D 22
Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Integrace procesů a modulů pro 2nm technologii splňující požadavky na výkon a cenu (ID2PPAC) běžící EU-Horizon2020 » Ostatní prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2021 2023
Sc-admixované pokročilé scintilátory na bázi granátů (GSGAG) běžící GAČR » Standardní prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2021 2023
Aplikovaný fyzikální výzkum pro nové technologie (PHarnTech) běžící TAČR » GAMA 2 prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2020 2022
Nanokompozitní scintilátory na bázi oxidu hafnia pro rychlé časování (HANSOME) EU-Horizon2020 » MSCA-IF prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2020 2022
Pokročilé monokrystalické scintilátory připravené bezkelímkovou metodou AVČR » Mobility Plus projekty prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2020 2021
Rychlé detektory do náročných provozních podmínek (FROST) běžící TAČR » TREND prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2020 2023
Vývoj nových materiálů pro detekci a účinné varování před ionizujícím zářením Ministerstvo vnitra ČR » Program bezpečnostního výzkumu ČR prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2019 2022
Technologický pokrok a klíčové prvky pro modulární integraci s rozlišením 5 nm (TAKEMI5) EU-Horizon2020 » Ostatní prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2017 2019
Uzpůsobené kyslíkaté a halogenidové scintilátory pro zobrazování v lékařství, bezpečnost a fyziku vysokých energií AVČR » Mobility Plus projekty prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2017 2018
Rychlé tenkovrstvé scintilátory pro 2D-zobrazování s vysokým rozlišením GAČR » Standardní prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2016 2018
Zvýšení vědecké excelence a inovační kapacity v oblasti pokročilých scintilačních materiálů ve Fyzikálním ústavu AV ČR (ASCIMAT) EU-Horizon2020 » WIDESPREAD-TWINNING prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2016 2018
Mezinárodní a mezisektorová mobilita pro vývoj pokročilých scintilačních vláken pro nové hadronové a "jet" kalorimetrické detektory v budoucích urychlovačích (INTELUM) EU-Horizon2020 » MSCA-RISE prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2015 2019