Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Detektory ionizujícího záření v životním prostředí (ENVIDET) běžící TAČR » TREND prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2023 2026
Hybridní nanokompozitní scintilátory pro průlomová řešení radiační detekce ve výzkumu neutrin (UNICORN) běžící EU-Horizon Europe » Ostatní prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2023 2027
Physics for Future (P4F) běžící EU-Horizon Europe » MSCA-COFUND prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2023 2028
Integrace procesů a modulů pro 2nm technologii splňující požadavky na výkon a cenu (ID2PPAC) běžící EU-Horizon2020 » Ostatní prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2021 2024
Sc-admixované pokročilé scintilátory na bázi granátů (GSGAG) běžící GAČR » Standardní prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2021 2023
Aplikovaný fyzikální výzkum pro nové technologie (PHarnTech) TAČR » GAMA 2 prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2020 2022
Nanokompozitní scintilátory na bázi oxidu hafnia pro rychlé časování (HANSOME) EU-Horizon2020 » MSCA-IF prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2020 2022
Pokročilé monokrystalické scintilátory připravené bezkelímkovou metodou AVČR » Mobility Plus projekty prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2020 2021
Rychlé detektory do náročných provozních podmínek (FROST) běžící TAČR » TREND prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2020 2023
Vývoj nových materiálů pro detekci a účinné varování před ionizujícím zářením Ministerstvo vnitra ČR » Program bezpečnostního výzkumu ČR prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2019 2022
Technologický pokrok a klíčové prvky pro modulární integraci s rozlišením 5 nm (TAKEMI5) EU-Horizon2020 » Ostatní prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2017 2019
Uzpůsobené kyslíkaté a halogenidové scintilátory pro zobrazování v lékařství, bezpečnost a fyziku vysokých energií AVČR » Mobility Plus projekty prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2017 2018