Činnost

Text

Zabývám se foto-, katodo- a elektroluminiscencí nízkorozměrných polovodičových struktur, zejména kvantovými jamami InGaN / GaN. Elektronový mikroskop v naší skupině umožňuje studovat povrch a složení vzorků, což poskytuje komplexní informace o polovodičových nanostrukturách. Dále jsou v naší laboratoři studovány luminiscenční vlastnosti iontů vzácných zemin ve skleněných matricích. Nabízíme možnost studia luminiscenčních vlastností i jiných zajímavých luminiscenčních struktur.

ORCID 0000-0003-3332-2121
ResearcherID G-9721-2014