Zemřel prof. Jiří Niederle

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

V neděli 22. srpna 2010 zemřel dlouholetý pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR, prof. Jiří Niederle. Byl významnou vědeckou osobností a dlouhá léta ovlivňoval u nás vývoj matematické fyziky. Do poslední chvíle se plně věnoval své funkci předsedy Výboru pro spolupráci ČR s CERN, své vědecké práci v teorii kalibračních polí a popularizaci fyziky částic.

Jiří Niederle (foto M. Bouška)

V loňském roce oslavil své sedmdesáté narozeniny a Fyzikální ústav byl jedním z pořadatelů mezinárodní konference věnované tomuto jubileu. Do Prahy ho v květnu 2009 přijela oslavit řada významných osobností světové vědy. Jiřího Niederleho si můžete připomenout v článku napsaném jeho kolegy pro Československý časopis pro fyziku (č.6/2009).

Poslední rozloučení s Jiřím Niederlem se konalo ve Strašnickém krematoriu 2. září 2010 ve 13 hod. Přišly se s ním rozloučit stovky jeho kolegů a přátel. Během obřadu se smutečními proslovy vystoupili:

Václav Pačes (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.)
Jiří Chýla (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
Zdeněk Němeček (Matematicko-fyzikální fakulta UK)
Vojtěch Petráček (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT)
Jiří Hošek (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.)

Jiří Niederle nám bude hodně chybět. Upřímnou soustrast jeho rodině.

Tagy článku: