K Nobelově ceně za fyziku 2022

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Dnešní oznámení Královské švédské akademie věd o udělení Nobelovy ceny za fyziku trojici Alain Aspect, John F. Clauser a Anton Zeilinger je nečekané, ale naprosto zasloužené. Všichni tři laureáti se zásadním způsobem přičinili o významný vědecký pokrok, a to hned v několika směrech.

V prvé řadě, experimenty provedené týmy pod jejich vedením napomohly vyřešit po několik desetiletí trvající spor o interpretaci kvantové fyziky, základní teorie mikrosvěta. „Experimenty s kvantově-korelovanými (entanglovanými) fotony, které započaly v sedmdesátých letech minulého století díky pokrokům ve vývoji detektorů jednotlivých fotonů, prokázaly porušení tzv. Bellových nerovností a tím vyloučily pochybnosti o úplnosti kvantové teorie," říká vedoucí Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR prof. Ondřej Haderka.

Zároveň ale tyto experimenty také otevíraly cestu k praktickému využití kvantových korelací, které jsou silným nástrojem při vývoji nových kvantových technologií umožňujících překročit mnohá omezení daná klasickou fyzikou. Do aplikační praxe tak pronikají nejen metody kvantové kryptografie, ale snad je budou brzy následovat i další metody kvantových komunikací a kvantového zpracování informace, jako například kvantové počítání, kvantové zobrazování nebo kvantová metrologie.

Profesor Anton Zeilinger, jeden z oceněných, má blízký vztah k Fyzikálnímu ústavu a vícekrát jej v minulosti navštívil. Například v roce 2010 proslovil slavnostní přednášku k památce bývalého ředitele FZU Vladimíra Dvořáka. V roce 2017 se zúčastnil naší konference Hranice kvantové a mezoskopické termodynamiky (FQMT) a pronesl veřejnou přednášku na téma From quantum puzzles to quantum information technology. Práci profesora Antona Zeilingera u této příležitosti ocenil předseda Senátu PČR Milan Štěch udělením Stříbrné pamětní medaile.

23. 6. 2010 vystoupil profesor Anton Zeilinger na FZU
Popis

Prof. Anton Zeilinger (uprostřed) proslovil na FZU v roce 2010 slavnostní přednášku k památce bývalého ředitele FZU Vladimíra Dvořáka

V oblasti detekce jednotlivých fotonů a kvantového zpracování informace pracuje také skupina kvantové a nelineární optiky ve Společné laboratoři optiky UP a FZÚ AV ČR. Zabývá se zejména technikami detekce fotonů s rozlišením jejich počtu, detekcí a kvantifikací neklasičnosti stavů fotonů a vývojem prvků pro kvantové komunikační systémy. 

 

  

Klíčová slova: