Nobelova cena za laserovou fyziku 2018

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Královská švédská akademie věd udělila 2. října 2018 Nobelovu cenu za rok 2018 za „revoluční objevy v oblasti laserové fyziky“. O Nobelovu cenu se podělí Arthur Ashkin (Bell Laboratories, USA), Gérard Mourou (École Polytechnique, Francie; University of Michigan, USA) a Donna Strickland (University of Waterloo, Kanada).

První polovinu ceny obdržel Arthur Ashkin za vynález optické pinzety, kterou představil před více než třiceti lety a během následujících let ji společně se svými následovníky zdokonalil a našel pro ni celou řadu využití.

O druhou polovinu ceny se podělili Gérard Mourou a Donna Strickland za „metodu generování vysoce intenzivních a ultrakrátkých světelných pulsů“, jež přinesly revoluci do vědecké oblasti laserové fyziky. Jejich zlomový vědecký článek byl publikován v roce 1985 a přinesl základy laserových technologií, jež vedly k vybudování výzkumné infrastruktury ELI (Extreme Light Infrastructure). Donna Strickland je třetí ženskou držitelkou Nobelovy ceny za fyziku v historii, získala ji 55 let po své předchůdkyni.

mourou.jpg
Popis
Gérard Mourou na návštěvě Prahy v březnu 2015

Gérard Mourou je otcem myšlenky vzniku výzkumného centra ELI a lídrem přípravné fáze projektu. Rovněž je spoluautorem tzv. „Bílé knihy ELI“, hlavního koncepčního dokumentu.

Klíčová slova: