Společná laboratoř opto-spintroniky

Text

Laboratoř Optospintroniky (LOS) je společné pracoviště Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK) a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR (FZÚ AV ČR). Laboratoř byla založena v roce 2011 jako výsledek rozsáhlé spolupráce mezi Oddělením kvantové optiky a optoelektroniky na MFF UK a Oddělením spintroniky a nanoelektroniky z FZÚ AV ČR.

Vedoucím laboratoře LOS je P. Němec (e-mail: nemec [at] karlov [dot] mff [dot] cuni [dot] cz)

Od roku 2017 je výzkum v LOS částečně podporován evropským výzkumným projektem ASPIN uděleným v soutěži Future and Emerging Technologies v rámci pilíře Excelentní výzkum rámcového programu Horizon 2020.

Experimentální metody

  • základní optická charakterizace  - absorpční, reflexní a fotoluminiscenční spektra
  • magnetooptická charakterizace – spektra magnetického kruhového dichroismu (MCD) a dvojlomu (MCB), magnetického lineárního dichroismu (MLD) a dvojlomu (MLB)
  • časově rozlišená ultrarychlá laserová spektroskopie -  metoda excitace a sondování (měření přechodné absorpce a reflektivity), časově rozlišený magneto-optický Kerrův jev (TR-MOKE) a laserem vyvolaná dynamická mřížka (čtyřvlnné směšování)

Více informací naleznete na stránkách laboratoře

Společná laboratoř optospintroniky