Difuzní šíření nervových signálů a jejich kvantová regulace

Text

Vyvinuli jsme přístup k přenosu elektrického signálu nervovým vláknem, který je alternativní ke standardní popisné teorii. Za použití modifikovaného modelu podmořského kabelu jsme ukázali, že v rozporu se standardní teorií, ale v souladu s experimentem, má přenos signálu charakter difúze řízené kvantovou difúzí iontů Na+ a K+.

Difúze v neuronu
Popis
Příklad optického měření šíření akčního potenciálu nemyelinizovaným nervovým vláknem. Srovnání mezi proložením experimentálních bodů pomocí standardního „zákona rychlosti“ (modrá čárkovaná přímka) a našeho „difúzního odmocninového zákona“ (červená parabola). Latenční čas 0.67 ms odpovídá Maxwellově relaxaci membrány synapse