Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Elektrochemické senzory na bázi nanostrukturovaných a chemicky modifikovaných sp2 a sp3 uhlíkových povrchů pro (bio)analytické aplikace běžící GAČR » Standardní Mgr. Petr Ashcheulov, Ph.D. 2023 2025
Struktura a vlastnosti metastabilních kompozitů s kovovou matricí produkovaných z "core-shell" prášků běžící GAČR » Standardní prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc. 2023 2025
Tenké vrstvy molekulárních komplexů přechodných kovů s vakacemi v ligandovém poli pro senzoriku plynů běžící GAČR » Standardní Ing. Jan Vlček, Ph.D. 2023 2025
Vliv povrchových modifikací na funkční vlastnosti biodegradabilních materiálů na bázi zinku pro aplikace v oblasti kostních rekonstrukcí běžící GAČR » Standardní Ing. Jaroslav Čapek, Ph.D. 2023 2025
Heterogenita makro- a mikro- deformací v NiTi slitině s tvarovou pamětí řízená transformačně-indukovanou plasticitou běžící GAČR » Standardní RNDr. Petr Šittner, CSc. 2022 2024
Návrh a výroba 4D metamateriálů založených na tištěných strukturách s integrovanými prvky ze smart materiálů (4META) běžící GAČR » Mezinárodní bilaterální Ing. Ivo Stachiv, Ph.D. 2022 2024
Problémy deformační kompatibility mechanicky řízených martensitických transformací v polykrystalech slitin s tvarovou pamětí běžící GAČR » Standardní Ing. Luděk Heller, Ph.D. 2022 2024
Tištěná pole vysoce citlivých a selektivních heterogenních senzorů plynu běžící GAČR » Standardní 2022 2024
Biosenzory pro epidemiologický monitoring virových respiračních onemocnění Ministerstvo vnitra ČR » Program bezpečnostního výzkumu ČR Dr. Vincent Mortet, Ph.D. 2021 2022
Nové perspektivy v syntéze dopovaného diamantu v mikrovlnné plazmě běžící GAČR » Standardní Dr. Vincent Mortet, Ph.D. 2021 2023
Smart MEMS/NEMS rezonátory s vrstvami funkčních materiálů využívající lokální a globální nelinearity pro ultracitlivé (bio)senzorické aplikace běžící GAČR » Mezinárodní bilaterální Ing. Ivo Stachiv, Ph.D. 2021 2023
Kombinovaná intenzivní plastická deformace pro přípravu tvarovaných ultrajemnozrnných materiálů s gradientními strukturami GAČR » Standardní prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc. 2020 2023