Segregace příměsí na hranicích zrn a interkrystalický lom

Text

Dlouholeté studium segregace příměsí na jednotlivých hranicích zrn v unikátních bikrystalech slitin na bázi bcc železa vedlo ke stanovení příslušní entalpie a entropie, a v důsledku k pochopení anizotropie chování jednotlivých hranic zrn. Výsledky jsou zobecňovány a využity k tvorbě modelů, např. metody predikce segregace jednotlivých příměsí na jednotlivých hranicích zrn mateřského kovu na základě základních materiálových vlastností, jako je objemová rozpustnost příměsi v kovu (P. Lejček, S. Hofmann, Acta Mater. 170 (2019) 253). Chemické složení hranic zrn je také klíčovým faktorem ovlivňujícím kohezi materiálu při namáhání a tedy případný interkrystalický lom materiálu (P. Lejček, M. Šob, V. Paidar, Prog. Mater. Sci. 87 (2017) 83). Dlouholeté studium vyústilo v knižní publikaci v této oblasti (P. Lejček, Grain boundary segregation in metals, Springer, Berlin, 2010).

MCM_06.png
Popis
Kniha o segregaci příměsí na hranicích zrn je výsledkem dlouholetého studia problematiky.
Předpověď entalpie a entropie segregace příměsí na obecných hranicích zrn v bcc železe.
Popis
Předpověď entalpie a entropie segregace příměsí na obecných hranicích zrn v bcc železe.
Na tématu se podílejí