Struktura a pohyblivost jader dislokací

Text

Vlastnosti čarových poruch krystalů – dislokací, které určují chování materiálů počínaje plastickou deformací až po lomové mechanizmy, přímo závisí na atomární struktuře jejich jader. Teoretické modely jejich zkoumání vychází z kvantových teorií popisu meziatomových sil a navazují na ně mezoskopické analýzy interakce dislokačních komponent. Tento postup jsme aplikovali na vysvětlení různého chování materiálů se stejnou krystalickou strukturou (B2 slitiny) avšak odlišnými vlastnostmi plošných poruch antifázového typu. Velké množství dislokačních struktur se může vyskytovat v di-silicidech (např. MoSi2) uvažovaných pro strojní komponenty namáhané za extrémně vysokých teplot.

MCM_03.png
Popis

Nerovinné dislokační jádro ve struktuře C11b, ležící na třech rovinách procházejících směrem dislokační čáry <331], přecházející do skluzové roviny (110).

Jiné nerovinné dislokační jádro přecházející do skluzové roviny (013).
Popis

Jiné nerovinné dislokační jádro přecházející do skluzové roviny (013).

Na tématu se podílejí